Giới thiệu sản phẩm

https://replit.com/join/nfqtekrmxq-anthysori
for i in range(2):
  ten = input("nhap ten cua ban:")
  diemenglish = input("nhap diem english:")
  diemmath = input("nhap diem math:")
  diemscience = input("nhap diem science:")
  trungbinh = (int(diemenglish) + int(diemmath) + int(diemscience)) / 3
  print(ten, "co trung binh la:", trungbinh)
  if trungbinh >= 95 and trungbinh <= 100:
    print("ban duoc A*")
  elif trungbinh >= 80 and trungbinh <= 95:
    print("ban duoc A+")
  elif trungbinh >= 75 and trungbinh <= 80:
    print("ban duoc A")
  elif trungbinh < 75:
    print("ban duoc b+")
  tuoi = int(input("nhap so tuoi cua ban"))
  if tuoi >= 6 and tuoi <= 10:
    print("ban o tieu hoc")
  elif tuoi >= 11 and tuoi <= 14:
    print("ban o cap 2")
  elif tuoi >= 15 and tuoi <= 18:
    print("ban o cap 3")
  elif tuoi >= 19 and tuoi <= 22:
    print("ban o dai hoc")
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Phùng An Ngọc

Hay nhung co the lam de hon

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hải Đức

khó hiểu

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phùng Diệp Khánh

hay á

Trả lời 14d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huyền Chi

cái này tiện ghê

Trả lời 18d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Lâm Anh Duy

nhiều quá

Trả lời 32d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?