Giới thiệu sản phẩm

 - Hiểu được chủ đề giáo viên đưa ra
- Xác định các ý tưởng liên quan và chọn ra được một ý tưởng cho sản phẩm của mình
- Xác định các tiêu chí cụ thể trong việc xây dựng sản phẩm dựa trên ý tưởng đã chọn 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Thịnh Pea

Trả lời 89d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Bình Minh

hay

Trả lời 106d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Bình Minh

hay

Trả lời 106d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Bình Minh

hay

Trả lời 106d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Bình Minh

hay

Trả lời 106d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?