Giới thiệu sản phẩm

 Tìm hiểu chủ đề: Không gian ba chiều
Kiến thức, khái niệm: Cài đặt Minecraft Education Edition; Hướng dẫn các đăng nhập và điều khiển nhân vật; Làm quen với hệ tọa độ tương đối, 2 câu lệnh “Place” và “Print”
Dự án Hello Minecraft: Xây dựng cổng Minecraft với biển hiệu bằng chữ 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?