Giới thiệu sản phẩm

 Tìm hiểu chủ đề: Hệ thống sản xuất 2
Kiến thức, khái niệm: Ôn tập về: Biến, Data Wires, cảm biến màu. Tìm hiểu bài toán phân loại cà chua. Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài toán Robot phân loại cà chua
Dự án Hệ thống phân loại cà chua: Lắp ráp lập trình sản phẩm Robot phân loại cà chua để giúp người dân tăng hiệu suất làm việc, báo cáo và thuyết trình sản phẩm 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?