Giới thiệu sản phẩm

 Tìm hiểu chủ đề: Động cơ phản lực
Kiến thức, khái niệm: Tìm hiểu về câu lệnh “teleport”, vòng lặp “forever”; Tìm hiểu về cấu trúc điều kiện “if-then-else”; Tính toán vị trí trong hệ tọa độ tương đối
Dự án Cánh cửa thần kì: Cánh cửa có thể dịch chuyển người chơi tới địa điểm khác 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?