Giới thiệu sản phẩm

class chienBinh:
    name = "warrior"
    sl = 2
    nameNV = ("euchan","dohoon")
    tt = "gap nhau ngoai canh dong, lay choi ra danh nhau"
    end = "mot nguoi chieu thua"

    def setName(selt,Name):
        selt.name = Name

    def getName(selt):
        return selt.name
    
    def setEnd(selt,End):
        selt.end = End

    def getEnd(selt):
        return selt.end
    
    def setNameNV(selt,NameNV):
        selt.nameNV = NameNV

    def getNameNV(selt):
        return selt.nameNV
    
    def setTt(selt,Tt):
        selt.tt = Tt

    def getTt(selt):
        return selt.tt
    
    def setSl(selt,Sl):
        selt.sl = Sl

    def getSl(selt):
        return selt.sl
    
cb = chienBinh()
print(cb.getTt())
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Tôn Nữ Minh Thi

all in anh em ơi😻🙈

Trả lời 39d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Phát Tài

nội công thâm hậu thật sự💪💪💪

Trả lời 39d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tiến Bình

Khá đấy♥️💕

Trả lời 39d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hải Anh

tôi chọn bạn 🎀🎀🎀

Trả lời 39d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hồ Tuấn Kiệt

🔥🔥🔥 100 điểmmm

Trả lời 39d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?