Giới thiệu sản phẩm

Tìm hiểu chủ đề: Giao thông thông minh
Kiến thức, khái niệm: Sử dụng vòng lặp kết hợp với biến số; Xây dựng với câu lệnh “fill”; Sử dụng vòng lặp cùng câu lệnh “pause” từ đó tạo nên các cột đèn giao thông
Dự án Giao thông thông minh: Thiết kế và xây dựng hệ thống đường và đèn đường
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Huỳnh Kiến Huy

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Kiến Huy

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Kiến Huy

giỏi quá ạ.

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?