Giới thiệu sản phẩm

Với ý tưởng muốn chơi phóng máy bay với các bạn trong lớp xem ai xa hơn nên các bạn muốn tạo ra một thiết bị để đỡ mất thời gian mà có thể phóng liên tục không cần nhặt lại máy bay mà chỉ cần lắp thật nhiều máy bay để có thể cùng nhau phóng. Hết số lượng máy bay, máy bay của bạn nào phóng xa hơn sẽ thắng.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Lý Nhật Long

Q

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lý Nhật Long

Q

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lý Nhật Long

Q

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lý Nhật Long

Q

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lý Nhật Long

Q

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?