Giới thiệu sản phẩm

Tìm hiểu chủ đề: Đường đua F1. Ôn tập lại câu lệnh hiển thị, điều khiển tốc độ động cơ và vòng lặp. Thực hiện dự án: Đường đua công thức 1, lắp ráp ô tô đua dựa trên cơ chế ròng rọc truyền động.

Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Xuân Thắng

hay

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

hay

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

hay

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

hay

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

hay

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?