Giới thiệu sản phẩm

Lập trình Tynker bài 2 level 2, ôn tập các kiến thức liên quan đến vòng lặp và custome, ập trình game điều khiển máy bay vũ trụ
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Thị Minh Giang

Ò

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Good

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?