Bùi Minh Đức
Nông dân
28 Dự án
9 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 346,300 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

thứ 2 là ngày đầu tuần
...
ai đối típ ik 

Đăng nhập để tham gia bình luận

project
project
project
Cuối tuần được ngủ nghê, bố mẹ không có nhà nên giờ tớ ngủ dậy nè các cậu
đói quá đi ăn thui:>>>
Lê Nguyễn Ngọc Nhi

hay

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Nguyễn Ngọc Nhi

vui thế

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Hoàng Anh

đói

Trả lời 14d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hoàng Thảo Uyên

lười

Trả lời 14d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Sỹ Phú

vui thế

Trả lời 14d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận