Cao Xuân Tuấn Anh
Nông dân
14 Dự án
0 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 157,000 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
project