Cao Xuân Tuấn Anh
Nông dân
14 Dự án
1 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 174,500 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

xin tips chống buồn ngủ khi đang học đi các cậuuu
Bùi Minh Đức

Trả lời 45d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hoàng Thảo Uyên

khum bít

Trả lời 45d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Tuấn Nghĩa

ún cf

Trả lời 45d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phong Ma

Nghỉ học :(((

Trả lời 45d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

project
project
project
project