Huỳnh Sona
Nông dân
29 Dự án
20 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 340,800 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

Bạn nào gợi ý mình một số địa điểm đẹp ở Hà Nội tết này mình đi chơi với nha!
Lộc Kenn

ok , chốt kèo

Trả lời 195d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Tết này tớ đi đi Tam Đảo, còn các cậu? 
Gumiho Hồng

Mình chưa biết

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huy Mullet

mê ly

Trả lời 200d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dâu Tây

tớ ở nhà

Trả lời 202d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Gia Phú

siu tôi không đi đâu cả mà tôi chỉ ở nhà cày game thôi

Trả lời 202d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đình Trọng

t đi canada chơi và hoongkong đi ditđilen

Trả lời 205d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

project
Tớ xin hứa, thiệt luôn nhé, uy tín! 
Dâu Tây

xin hứa, xin hứa, xin hứa

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Gumiho Hồng

Quyết tâm, quyết tâm

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

project