Lê Hoàng Sơn
Nông dân
47 Dự án
20 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 481,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

project
project
Trường các cậu có tổ chức 20/11 không ?? Như trường tớ là các lớp đang thi làm báo tường nè, đang miệt mài vẽ hàng ngày luôn á !!!
Nguyễn Đức Anh

h

Trả lời 22d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đức Anh

h

Trả lời 22d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đức Anh

h

Trả lời 22d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đức Anh

h

Trả lời 22d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đức Anh

h

Trả lời 22d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Tin hót hot họt mọi người ơi ! Tuổi thơ mất ăn mất ngủ vì các chị.
Hoàng Thảo Uyên

ủa thế á

Trả lời 27d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tuấn Tiền Tỷ

bao nhiu tiền cũng mua vé đi xem mấy chịiiiii

Trả lời 27d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

Mà tui ở sài gòn hâu hâu hâu T.T

Trả lời 27d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

trời ơi đỉnh dữ dậy trời!!!!!!!!!

Trả lời 27d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

tin gì mà xao hỏng thấy hình

Trả lời 27d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

project