Lê Nguyễn Nguyên Anh
Nông dân
14 Dự án
0 Bài đăng
1 Khóa học

Giới thiệu bản thân

🙋 Hi! Chắc cậu cũng đang học tại Teky.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 54,400 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Mầm non công nghệ
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten