Nguyễn Đình Hiếu
Nông dân
16 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 117,400 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo

Thành tích đạt được

 • Mầm non công nghệ
  • logo
  • logo
  • logo