Nguyễn Đỗ Khánh An
Nông dân
41 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Xin chào! Cùng khám phá các sản phẩm mới nhất nhé.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 118,380 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo
  • logo

Thành tích đạt được

  • Digi Girl: STEAM Art
    • logo
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten