Nguyễn Minh Ngọc
Nông dân
19 Dự án
0 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 212,700 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
project