Nguyễn Ngọc Huy
Nông dân
40 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Hi! Ngày hôm nay cậu thế nào?😜

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 230,800 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Digi Girl: STEAM Art
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten