Nguyễn Thế Hà
Nông dân
109 Dự án
0 Bài đăng
4 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 142,220 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Khám phá Robotics
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten