Nguyễn Thùy Linh
Nông dân
34 Dự án
11 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 373,300 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
project