Nguyễn Tuệ Anh
Nông dân
13 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 0 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Lớp học dã chiến 2020 - Online
  • Digi Style: MultiMedia
    • logo
project
project
project
project
project