Thái Taayy's
Nông dân
0 Dự án
144 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 223,100 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

NHập môn

Đăng nhập để tham gia bình luận

Việc t biết mai sẽ thi nhưng to vẫn muốn chơi

Đăng nhập để tham gia bình luận

Việt hóa?

Đăng nhập để tham gia bình luận

mÙa EURO

Đăng nhập để tham gia bình luận

sợ thật í

Đăng nhập để tham gia bình luận