avatar

Trần Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Bá Ngọc

0
Giới thiệu
Thông tin

Học sinh trường Nguyễn Bá Ngọc

Đang sống tại Chưa cập nhật

Học tập

0 sản phẩm

Đang xếp hạng 0 và đang có 0 sao

Chứng chỉ - Chứng nhận

Thành tích đạt được trong quá trình học tại TEKY

Huy hiệu đạt được