Tuyết Khểnh
Nông dân
0 Dự án
60 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 98,700 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

quán cafe tương lai của tui
Phạm Anh Hà

ko hỉu

Trả lời 15h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đào Hoàng Nhật Minh

OK

Trả lời 16h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trang Nemo

khờ ngang

Trả lời 22h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tài Nguyễn

tui sẽ là khách quen

Trả lời 22h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thảo Cherry

khờ lun

Trả lời 22h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

ai rùi cũng lớn
Phạm Anh Hà

hehe

Trả lời 15h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tài Nguyễn

tôi đó

Trả lời 22h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thảo Cherry

quá ghê

Trả lời 22h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Hoằng Chương

:)))

Trả lời 23h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thái Taayy's

:)

Trả lời 23h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

nma nó thoải máii
Khải Hồ

Gãy lưng

Trả lời 23h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

ta nói nó buần
Khải Hồ

Buồn cừi

Trả lời 23h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

chạy là hay rùi ^^

Đăng nhập để tham gia bình luận