Vichen Trần An Sang
Nông dân
55 Dự án
0 Bài đăng
1 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 163,300 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Digi Style: MultiMedia
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 • Bé làm game (9-11t)
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten