Vũ Minh Trang
Nông dân
18 Dự án
18 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 247,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

Đã có ai xem phim này chưa, the boy and the heron
Khải Hồ

Chưa ý

Trả lời 58d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

tớ.... đã từng như vậy
Dâu Tây

hix

Trả lời 170d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thanh Hiền

t cũng vậy

Trả lời 170d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Gia Phú

chán nhỉ

Trả lời 170d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Gumiho Hồng

hic

Trả lời 170d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

bùn

Trả lời 170d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Tớ chỉ có ước mơ nhỏ nhoi
Dâu Tây

quá là "nhỏ" luôn :))

Trả lời 174d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thanh Hiền

là nhỏ dữ chưa

Trả lời 177d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Lê Bảo Hân

nhỏ quá

Trả lời 177d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Hoàng Sơn

là nhỏ dữ chưa

Trả lời 177d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

project
Tớ vừa sưu tập bộ phim hay cực, các bạn có thể xem nhé 

Đăng nhập để tham gia bình luận