Giới thiệu sản phẩm

Con tên là Giang Anh. Đây là bài trạm vũ trụ ISS của con trên công cụ tinkercad.  Con đã dùng những hình là hình trụ, chữ nhật,... để lm ra nó. Nó dùng trong việc cho phi hành gia ở ngoài vũ trụ.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Lưu Quốc Thiên

T

Trả lời 6d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

T

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

T

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

T

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

T

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?