Nguyễn Xuân Giang Anh
Nông dân
51 Dự án
0 Bài đăng
5 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 51,440 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Digi Girl: STEAM Art
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 • Khám phá Robotics
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten