Giới thiệu sản phẩm

Ý Tưởng: 

- Nâng cấp app phiên dịch 

- Sử dụng Component SpeechRecognizer để phiên dịch từ giọng nói

- Sử dụng Component TextToSpeech để nghe phát âm

- Sử dụng Component CheckBox để phụ huynh đánh giá

- Sử dụng Component Notifer để hiện thông điệp

- ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6731314193891328

Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Tất Gia Huy

H

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tất Gia Huy

G

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tất Gia Huy

G

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tất Gia Huy

G

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tất Gia Huy

V

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?