Đỗ Phúc Minh Khang
Nông dân
47 Dự án
0 Bài đăng
5 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 106,600 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Siêu nhân Lập trình APP
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 • Thế giới vạn vật thông minh
  • logo
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten