Giới thiệu sản phẩm

Robot thám hiểm sao hỏa được tạo ra nhằm mục đích thay con người khám phá bề mặt sao hỏa nơi mà con người không thể đặt chân đến được.

Robot có 2 chế độ:

+ Tự vận hành (Tự tìm đường di chuyển dựa trên cảm biến, thu thập các thông tin về môi trường, vật chất trên bề mặt sao hỏa để phân tích gửi dữ liệu về trái đất)

+ Chế độ điều khiển: Con người trực tiếp điều khiển mọi hoạt động của Robot thông qua kết nối không dây từ xa.

https://drive.google.com/drive/folders/1WuysyjFpa1ly8EFUf3lUHtYW-JJSN-6_?usp=sharing

Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Minh Giang

Ok

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?