Lê Nguyễn Hoàng Minh
Nông dân
1 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 13,500 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Khám phá Robotics
    • logo
    • logo
project
codekitten