Giới thiệu sản phẩm

+ Dự án: Game bắn máy bay
+ Tác giả: Võ Lê Tuệ Lâm
+ Dùng để giải trí
+  Ý tưởng: dựa trên game chiến binh siêu hạng
+ Cú pháp sử dụng: các lệnh trong pygame, OOP, def ()
+ Hướng dẫn sử dụng: nhấn run và chơi

Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Khánh Vy

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?