Giới thiệu sản phẩm

+ Tác giả: Võ Lê Tuệ Lâm
+ Dự án: game vượt chướng ngại vật
+ Ý tưởng: dựa trên game chú bé lửa cô gái nước
+ Dùng để giải trí
+ Cú pháp: các lệnh trong pygame, OOP, hàm def ()
+ Hướng dẫn sử dụng : nhấn run và chơi
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Lương Trác Hưng

Hướng dẫn sử dụng : nhấn run và chơi

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

Hướng dẫn sử dụng : nhấn run và chơi

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

Hướng dẫn sử dụng : nhấn run và chơi

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

Hướng dẫn sử dụng : nhấn run và chơi

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

ghcfgop[dsvbhjidcoilhp;blcvkjklhp;gfkjdfr;[ghplkfjdnjktpgfjdskwledfqkwedfkcbxzanm,hlgvfdcxsmgvc zBdflvmcnx

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?