Giới thiệu sản phẩm

 Thiết kế trò chơi trong đó có phi thuyền di chuyển để tránh các mảnh thiên thạch và khám phá các hành tinh. Người chơi sẽ có điểm nếu tránh được các thiên thạch và trò chơi sẽ kết thúc khi tàu vũ trụ đụng phải thiên thạch 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Lê Châu Thiên Ân

c

Trả lời 23d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Châu Thiên Ân

c

Trả lời 23d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Châu Thiên Ân

x

Trả lời 23d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Châu Thiên Ân

x

Trả lời 23d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Châu Thiên Ân

x

Trả lời 23d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?