Trần Minh Huân
Nông dân
28 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 119,500 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten