Giới thiệu sản phẩm

 Tìm hiểu về hộp nhạc vũ công, sử dụng khối lệnh “Wait” để chờ một tín hiệu cụ thể từ cảm biến màu ở các chế độ (màu, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng phản xạ). 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Khánh Vy

Trả lời 17d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lưu Nguyễn Thu Trúc

tuyệt vời

Trả lời 18d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Văn Nhật Minh

hay

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Thiên Phúc

Hay quá ah

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


học sinh test 8

r

Trả lời 37d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?