Nguyễn Vinh Nam Quốc
Nông dân
65 Dự án
0 Bài đăng
8 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 186,600 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Bé làm Game
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 • Khám phá Robotics
  • logo
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten