• avatar
  Đăng bài
 • project
  +22
  7 bình luận
 • project
  +12
  7 bình luận
 • project
  +20
  11 bình luận
 • project
  +15
  7 bình luận
 • project
  +14
  16 bình luận
 • project
  +19
  38 bình luận
avatar
Học sinh Võ Minh Trung hoàn thành dự án game 2d trong lớp HCM-174HB-C-PA-1218-2020SNLTW-0005
0 phút trước

thumbnail
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

avatar
Học sinh Lê Mai Phương hoàn thành dự án bài có vấn đề về code:)) trong lớp Teky_HN01-C-PA-711-2020BLG-0067
1 phút trước

thumbnail
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

avatar
Học sinh Hoàng Minh Huy hoàn thành dự án Leaderstats trong lớp HCM-UVK-C-PA-1013-2020SNLG-0026
2 phút trước

thumbnail
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

avatar
Học sinh Lê Nguyễn Việt Anh hoàn thành dự án Ngôi nhà thông minh trên cây trong lớp HN-TIMESCITY-C-RB-711-KPRBSP-0003
2 phút trước

thumbnail
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

avatar
Học sinh Phạm Thế Dân hoàn thành dự án bai 1 trong lớp EdTech-C-PA-1218-2020SNLTW-0176
2 phút trước

thumbnail
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Lối tắt