teacher

Nguyễn Thảo Ngọc

Đôi nét về Cô


Học vấn
  • Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

    Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

teacher free

Đội ngũ giáo viên giỏi

hàng trăm giáo viên chất lượng cao và có kinh nghiệm

  • Yêu thích giáo viên

    Có yêu thích

  • Chia sẻ

    Có chia sẻ