Bắt đầu tuần mới mìk muốn học thêm 1 số côg cụ chỉh ảnh á. Các pạn thấy mìk có giỏi khum >.<
Nam Hiha

ko bằng mik nha

Trả lời 116d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Hoàng Sơn

giỏi bth thôi à

Trả lời 116d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bảo Nobi

cũng giỏi nma thua mìk

Trả lời 116d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Mìk muốn học thêm chỉnh sửa video, các pạn có phần mềm j hay hong chỉ cho mìk vs 
Tũnn Mập’s

Capcut liền đi bạn

Trả lời 114d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nam Hiha

cap cut, tik tok

Trả lời 116d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận