Nguyễn Hồ Khôi Nguyên
Nông dân
40 Dự án
0 Bài đăng
4 Khóa học

Giới thiệu bản thân

🤩Mỗi ngày một niềm vui.

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 224,900 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Bé làm Game
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten