Nguyễn Ngọc Minh Trang
Nông dân
45 Dự án
29 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 571,300 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

Còn mùng là còn tết mà !!!!
TRẦN TÚ ANH

rất đẹp

Trả lời 59d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Nói chung là cứ ngủ thôi :))))

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nói chung là cứ ngủ thôi :))))

Đăng nhập để tham gia bình luận

Háp pi new diaaaaaa <3

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thấy cũng cực, nhưng đam mê thì khó bỏ lắm :))
Lê Quỳnh Hương

haha

Trả lời 84d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận