Nguyễn Ngọc Minh Trang
Nông dân
38 Dự án
15 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 471,200 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
project