Nguyễn Như Quỳnh
Nông dân
35 Dự án
0 Bài đăng
3 Khóa học

Giới thiệu bản thân

🤩Mỗi ngày một niềm vui.

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 81,900 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • Siêu nhân Lập trình Web
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten