Nguyễn Tùng Chi
Nông dân
24 Dự án
0 Bài đăng
1 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Cảm ơn đã vào khám phá profile của tớ🥰.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 91,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Bé làm Game
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten