Phan Tuyết Mai
Nông dân
94 Dự án
0 Bài đăng
4 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 210,540 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Thành tích đạt được

 • 3D Thế giới nghệ thuật (7-10t)
 • Digi Girl: STEAM Art
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 • Bé làm Game
  • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten