Trà Duy Nguyên
Nông dân
41 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Hi! Ngày hôm nay cậu thế nào?😜

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 126,920 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten codekitten
project
codekitten