Trần Minh Đức
Nông dân
35 Dự án
23 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 373,300 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
Tối thứ 6 mà mưa mọi người có đi chơi trung thu không? Tôi là dân chơi không sợ mưa rơi, mưa thì cũng phải đi chơi vì một năm mới có một ngày trung thu thôi mà.
Thành Đẹp Dzai

đi chứ sao hong

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

chơi tới bến thôi

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

chiến tới cùng

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Vũ Minh Hiền

để xem trời mưa to hay không đã

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Ngọc Linh

không nha ở nhà cho khỏe

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận